Fıkhi ve Tasavvufi Sorular ve Cevaplar


1.)Hased ne demektir?

Hased,kıskançlık demektir.Kıskançlık, kinden meydana gelir.Kin de gadabın neticesidir.Yani gadap, kin tutmaya,kin de kıskançlığa sebep olur.Hased,insanın iyiliklerini, sevaplarını yok eder.Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘Hasedden sakının! Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, hased de sevapları yok eder.Herkes hased edebilirFakat bazısının hasedi çok şiddetli olur.Hased,ele ve dile çıkmadıkça yani söylenmedikçe vebuna uygun hareket edilmedikçe affolur.’

Allah’ın verdiği nimetlerin düşmanları vardır.Bunlar nimet sahiplerine hased ederler.

Hasan-ı Basri hz. buyuruyor ki:’Ey insanoğlu,nimet sahibini niye çekemiyorsun?Eğer ondaki onun hakkı ise , Allahü Teala’nın ikram ettiği kimseye ,kızmaya ne hakkın vardır.Şayet o nimet,onun hakkı değilse,cehenneme gidecek kimsenin neyini çekemiyorsun?

Hased,iyileşmeyen bir yaraya benzer.Dünyada çeşitli sıkıntılara,ahirette de azaba sebep olur.Hased etmej, Allahü Teala’nın takdirini değiştirmez.Sinirleri bozar,ömrün azalmasına sebep olur.

2.) Cuma günü içinde bir vakit varmış ki , dua kabul oluyormuş.Bunun gibi gizli olan, başka vakitler var mıdır;niçin gizlenmiştir?

   Allahü Teala, cuma gününün tamamını ibadetle ve dua ile geçirsinler diye,o gündeki duanın kabul edildiği anı gizlemiştir.Bunun gibi, Ramazan ayının gecelerinin tamamını ihya etsinler diye, Kadir gecesini; namazları vaktinde kılsınlar diye, beş vakit namaz içinde, orta namazı'nı gizlemiştir.Kur’an-ı Kerim’in içinde, ; İsm-i Azam’ı ; ibadetlerin tamamını yapsınlar dye, ibadetler içinde rızasını; herkese hürmet edilsin diye, insanlar içinde, evliyasını gizlemiştir.(Begavi Tefsiri)

3.)Namazda acelecilik doğru mudur?

Namaza yeni alışanlar için,alışıncaya kadar belki olabilirse de , namazı teenni ile kılmak en doğrudur.Hz.PEygamber (sav) hadis-i şeriflerinde ‘Nice namaz kılanlar vardır ki ; onlar için sadece şekil vardır, ruh yoktur.’ Acelecilik şeytandan , teenni ise Rahman’dandır.’ buyurmuşlardır.

4.) Ölülerimiz için okunan Kur’an ve Yasin-i Şerif’in mahiyeti nedir?

Ölülerimiz için okunan Kur’an ve Yasin-i ŞErif , mutlaka rahmete vesile olur.Bu sebeple ölülerimiz sevap kazanır,azapları azalır veya kalkar.

5.) Birisinden ‘Allah aşkına’ diyerek bir şey istemek , caiz midir?

Caiz değildir.Hadis-i şerifte, bu gibi şeylere lanet edilmiştir.

 

Bookmark and Share

 
Yukarı Çık