Esma-ül Hüsna

 

Ya Mukallibel Kulûb


              

 

 

Yıllar önce bir seminerde dinlemiştim.Kişinin kendini tanıması davranışlarını tarif etmesiyle değil, duygularını tanımasıyla olurmuş. “Son iki saat içindeki duygularınızı yazın.” demişlerdi de hepimiz zorlanmıştık.Bir  çok duyguyu , çok hızlı bir şekilde yaşamış olduğumuzu anlamıştık.

 

 

 

Neden böyle oluyor diye zaman zaman düşünürüm.Çünkü İnsan , etkiye çok açık bir varlık.Gördüğümüzden etkileniyoruz, duyduğumuzdan etkileniyoruz.O nedenle bulunduğumuz ortam çok önemli.Şöyle bir hayal ettim de elemelerin yapıldığı bir ortamda hiç ...


devamı için tıklayınız

El-Bedi


 

                Geçen gün birdenbire aklıma çocukluğumdaki bazı diyaloglar geldi. Mesela bir büyük evimize geldiği zaman bizim de kendimize göre vazifelerimiz olurdu. Her şeyden önce büyüklerin elleri öpülerek “hoş geldiniz”denirdi. “Anne-babamızın akranı, bizim hoş geldiniz dememize gerek yok .”gibi algılamamıza izin verilmezdi. Sizin de İslam’ın şartını, imanın şartını soran muhterem misafirleriniz olur muydu bilmem ama her birerlerimizin yaş ortalamasına göre 32 farz vs. gittikçe ...


devamı için tıklayınız

Es-Samed (cc)


Kendisi hiçbirşeye muhtaç olmadığı halde bütün kainat ihtiyacını O’nun ulu dergahından karşılar.

Kulun Hissesi: Cenab-ı Hakka (cc) dünya ve ahrette her an muhtaç olduğunu bilip, Hakk’a yönelmek ve güvenmektir.

Faideleri: Seher vaktinde 150 defa okuyanın hali güzelleşir, haramdan uzaklaşır, kendisini Allah (cc) sevgisi kaplar.


devamı için tıklayınız

El-Fettah (cc)


Rahmet,bereket,geçim ve kurtuluş kapılarını açıcı.

Kulun Hissesi: İbadeti bilerek yapıp,gün geçtikçe keşfi artmaktır.

Faideler:Salik,namazından sonra elini göğsüne koyup 15 defa okuyanın kalbi nurlanır,işleri kolay,rızkı bol olur.


devamı için tıklayınız

Allah (cc)


Allah ismi, esma-i hüsnanın sultanı mesabesindedir. Bütün esmai hüsnayı içine alır. Cenab-ı Hakk’ın zatına mahsus, çoğulu bulunmayan isimidir.

Kulun Hissesi: Olgun bir kul olmak, Allah’a tazim, hürmet göstermek, bedenen ibadet yapmak ve kalben tevekkül etmektir.

Faideleri: İmamı Gazali Hz’ne göre Cuma Günü bin kere ‘’Ya Allah’’ diyenler, evliyalar zümresine dahil olur. Cuma namazından önce yüz kere ‘’Ya Allah ‘’ dese istediği olur. Her gün bin defa ...


devamı için tıklayınız

Allah (cc) Selam'dır


( Ayıp ve noksanlardan,afet ve kederlerden berî olan,kullarını selamete erdiren.)

Açıklama: Es-Selam Cellecelaluhu, Cenab-ı Hakk'ın zâtı, hudûstan ve ayıptan, sıfatları noksandan, ef'al-i şerden sâlim olmakla muttasıftır ve " O (cc), kullarına dünya ve ahirette selam edici,onları korku ve felaketlerden kurtarıcıdır " manasına gelmektedir.Allah (cc) Es-Selam ismiyle tüm yarattıklarına karşı hayır ve iyilik murad eder ve onları koruyup gözetir.

Kulun bu İsm-i Şeriften hazzı: Her lehv ve ...


devamı için tıklayınız

Allah (cc) Mukit'tir


(Allah,her yaratılmışın azığını verendir)

Açıklama: Mahluk,yaşamak için gıdaya muhtaçtır.Allahu Teâla her mahluk için ne kadar yaşama müddeti tayin etmişse,ona göre de gıda maddesi tayin ve tahsis etmiştir.
Hiçbir varlık kendisi için tayin edilen gıdayı bitirmeden ölmez ve hiçbiri başkalarına ait gıdadan bir zerre alamaz.
Güneş ve toprak,üzerindeki bitkiler için birer gıdadırlar.Fotosentez yoluyla bitkileri Allah Teâla gıdalandırmaktadır.
Anne karnındaki bebeklerin gıdalanması da ne kadar hikmetlidir.Bir kordonla bütün gıdaları ...


devamı için tıklayınız

Allah (cc) Kuddüs'tür


(Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz)

İnsanlar kusurdan asla uzak kalamazlar. Şahıslarında, fiillerinde, hükümleri ve cisimleri hep ayıplı ve kusurludur. İnsanoğlunun gücü mahduttur. Varlığının sınırları vardır. Hükümlerine adalet, isabet hep arızalıdır.

Allah Teala Hz’leri de ayıp, kusur, arıza ve noksandar uzaktır. Bu ism-i şerif, uluhiyetinde ve Rabliğinde, zatında Allah Teala’nın lekesiz, noksansız, temiz anlamına gelir.

Güzel ve güzellik, insan varlığının derinlerine nakşedilmiş ...


devamı için tıklayınız

Allah (cc) Mucib'dir


( İhtiyaca ve davetlere cevap verici , son derece zaruri ihtiyaçlara yeten , isteyenlere sualsiz yardım eden.)

Açıklaması: Allahu Teala kuluna kulundan daha yakındır.Mekandan ve cihetten (yönden), münezzeh olarak , Allahu Teala’nın her zerreye , her noktaya yakınlığı müsavidir.Onun için ne kadar içten olursa , kendisine yalvarmalarını işitir.İsteyeni ve istediği şeyi bilir.Dilerse lahza içinde verir ; dilerse bir zaman sonra verir, dilerse hiç vermez.
Bazen ihtiyaçlarının bertarf ...


devamı için tıklayınız

Allah (cc) Rahim'dir


Allah Teala , sevdiği ,beğendiği gerçek kullarına özel rahmet eder. Bunun örneği ; dünya hayatında , iyi – kötü insanlar bir arada yaşar, O’nun karşılıksız rahmet ve lutuflarından faydalanır. Ama , sonsuz hayatta sadece muttaki ve sevgili kullarına ayırdığı özel ikram ve güzellikler bahşedecektir. Cennete sadece O’nun seçip beğendikleri girecektir. Böylece de sunduğu sunduğu karşılıksız sevgi , rahmet ve ikramını ebedileştirecektir.


devamı için tıklayınız
12
Yukarı Çık