Örnek Şahsiyetler

 

Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks)


Cenab-ı Hakk’ın sevgilisi, gerçekler ufkunun güneşi, hakikat erbabının büyüğü Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks), hicri 604-miladi 1207 yılında rebiülevvel ayının altısında, Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Hicri 672 yılında, cemaziyelahir ayının beşinde, miladi 17 Aralık 1273 de Konya’da irtihal-i dari beka eyleyip, 0altmış altı yıl muammer olmuştur. El’an mamur olup, ziyaretgahtır.

Mevlana’nın babası, Sultan-ül Ulema namı ile maruf Bahaüddin Veled, annesi Mümine Hatun’dur. Bahaüddin Veled, devrinin en büyük bilginlerinden; annesi ise Harzemşah ...


devamı için tıklayınız

Abdülkadir Geylani Hz. (ks)


Abdülkadir-i Geylani hz. çocukluk devrinde kırda oynarken, bir öküzün kuyruğunu tuttu.Öküz başını döndürüp: -Ya Abdülkadir!Sen bunun için yaratılmadın dedi. Bu onu hem korkuttu hem de düşünceye sevketti.Doğruca annesine gitti ve ilim tahsili için, kendisini Bağdat'a göndermesini rica etti.Annesi bu ani değişikliğin sebebini sorduğunda, durumu anlattı ve izin aldı.Annesi, babasından kalan kırk dinarı, kaftanının koltuk altına dikti ve:

-Oğlum, haydi sefere çık!Kemal yolunda ilerle! Her işte, doğruluktan başka gayen olmasın.Allah için senden ...


devamı için tıklayınız

İmam-ı Şafii (ks)


Hak olan ehl-i sünnete mutabık dört mezhepten birisi olan Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafii, en büyük müctehidlerdendir. Kur’an ilmini, Kur’an’ın mana, gaye ve sırlarını hakkıyla öğrenmiştir. Vera ve takvada en ileri idi. Fıkıh usulü ilminde ilk kitabı yazandır.

İmam-ı Şafii, on üç yıl Mekke’de Harem-i Şerifin içinde oturdu ve İmam-ı Malik’ten ders aldı. Bütün ilimlerde zamanın en ileri gitmiş olanı idi. İmam-ı Hanbel’e hocalık etti. On beş yaşında iken fetva vermeye ...


devamı için tıklayınız
Yukarı Çık