Adab-ı Vezaif

 

Cuma Günü Yapılan Tesbihat


 

CUMA GÜNÜ YAPILAN TESBİHAT

devamı için tıklayınız

Beraat İçin Yapılacak Vazifeler


• Mazur olmayan evvelâ bir gusül abdesti alır: Gusül esnasında kalben "Yarabbi! Bu mübarek gecenin fezailinden beni ve bütün mü'minleri mahrum bırakma. Gaflet, kasavet ve necaseti mâneviyyeden kalbimizi temizle..." diye yalvarılır. Şimdiye kadar geçen Berat gecelerinde gereken vazifelere hakkıyla riayet edemediğini itiraf edip, kemali mezellet ve inkisar ile vezaifeye başlanır.

• İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır. Duâ edilir.

• Kıbleye karşı dönük ...


devamı için tıklayınız

Kadir Gecesi'nde Yapılacak Vazifeler


 

• Bir gusül yahut namaz abdesti alınır. Gusül esnasında; evvelki bahislerde zikrolunduğu vechile niyaz ve tefekkürde bulunulur.
• İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.(Birinci rek'at'ta Kafirun,ikinci Rek'atta İhlas Sureleri okunmak suretiyle)
• Duâ ve tazarru edilir.
• Silsilei Saadât okunur, tevessül edilir.

• 3 Kelime-i şahadet (Yeniden İslâmla müşerref olunuyor mülâhazası ile) Eûzübillahimineşşeytanirracim.
• 11 Kelime-i Tevhid
• 11 İhlâs-ı Şerif
• 1 muavezeteyn ...


devamı için tıklayınız

Mirac Kandili'nde Yapılacak Vazife


     

    Mübarek Receb-i şerif ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece, Peygamber s.a.v. Efendimizin en büyük mucizelerinden Miraç hâdislesinin vukua geldiği gecedir.


       Cenâb-ı Hakk, İsra suresi âyet 1'de: "Bir gece, kendisine âyetlerimiz-den bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir." buyurmuşlardır. Miraç, uruçtan alınmış bir isimdir. Yükseğe çıkma manâsını ...


devamı için tıklayınız

Regaib Kandili'nde Yapılacaklar• Akşam gurubundan sonra bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında "Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin âdâb ve vezaifinin ifasına mâni olacak ahlâkı zemimelerden beni temizle." diye duâ edilir.


' İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır. Duâ edilir.


• İki rekât, Allah rızası için bu gecenin manâsına ait namaz kılınır. Fatiha-ı şerifden sonra, birinci rekâtta, 9 adet, ikinci rekâtta da 7 adet ...


devamı için tıklayınız

Üç Aylara Ait Vazifeler


       

 Recep, Şaban ve Ramazan aylarına "üç aylar " denilir. Bu aylarda şu hususlara riayet edilmesi tavsiye edilmiştir.

 

* Menhiyattan sakınmak ve daima o azimde bulunmak,

 

 * Geçen aylarda o zamana kadar, layıkıyla şükrünü eda edemediğini itiraf etmek ve Cenab-ı Hakk’tan af ve mağfiret dilemek,

 

* Yiyeceği ve içeceği taamda “Ramazan-ı şerifte oruç tutmaya, kuvvet ve istidat hasıl olması için yiyorum…” diye niyet etmek ve Allah’tan bu ...


devamı için tıklayınız

Mevlid Kandili'nde Yapılacak Vazifeler


*Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Abdest esnasında;”Ya Rabbi!Şu su,harici kirlerimi nasıl temizliyorsa,Sen Azimüşşan da benim manevi günahlarımı öylece affı mağfiret buyur ve gireceğimiz bu yeni ayın,fazilet ve nimetine erdir’’ diye dua edilir.


*İki rekat sünnet-i salatı vüdu namazı kılınır.Birinci rekatında Fatiha dan sonra Kul ya eyyühel kafirun,İkinci rekatında İhlas-ı şerif sure-i Celileleri okunur.


*Dua edilir. Namazdan sonra her zaman yaptığımız duadan ...


devamı için tıklayınız
123
Yukarı Çık